To bygninger udlejet til dagligvarebutik og arkitektfirma. Bygningerne blev oprindeligt erhvervet i 2005 med nedrivningsforpligtelse i 2010.

Frem til 2008 blev bygningerne projekteret nedrevet og der skulle foretages nybyggeri på grundarealet. På grund af den markedsmæssige afmatning søgte vi bortfald af nedrivningsforpligtelsen og opnåede denne ultimo 2009.

Efterfølgende blev der etableret en ny 10 årig lejekontrakt med dagligvarehandlen og ejendommene blev totalrenoveret og der blev lavet en tilbygning til dagligvarebutikken således at bygningernes samlede areal i dag andrager ca. 3.800 m².

Bygningerne blev frasolgt til en ekstern investor i 2011.

 

Fakta

Selskab

Njalsgade Komplekset ApS

Projektperiode
2005-2011

Bruttoareal
3.800 m2

Anlægssum

DKK 68.000.000,-