Projektering af 13 etagers nybyggeri på i alt 11.850 m² indeholdende boliger, liberalt erhverv, detailhandel samt underjordisk parkering.

Projektet blev tegnet af arkitektfirmaet BIG og blev forhåndsgodkendt af København Kommune.

Bygningen var påtænkt udformet som et pakhuslignende bygningsværk, der i den organisering – og ved udnyttelse af en enorm tagkonstruktion ville skabe en bygningsform der ville umiskendelig ny og samtidig fungere naturligt i den eksisterende bygningsmasse.

Projektet blev skrinlagt i 2008 som følge af den generelle afmatning i ejendomsmarkedet.
 

 

Fakta

Selskab

Njalsgade Komplekset ApS

Projektperiode
2006-2008

Bruttoareal
11.850 m2

Anlægssum

DKK 200.000.000,-