Industriejendom erhvervet via en selskabsovertagelse. Ejendommens samlede areal androg ca. 1.200 m² og arealet blev projekteret ombygget til 39 ungdomsboliger.

Ejendommen blev overtaget ultimo 2002 og solgt med ungdomsbolig projektet i 2004 til en fond som efterfølgende nedrev ejendommen og opførte et stort kollegie.


 

 

Fakta

Selskab

Københavns Possement Fabrik A/S

Projektperiode
2002-2004

Bruttoareal
1.200 m2

Anlægssum
DKK 13.750.000,-